Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2014

9707 9a6a 500
skittlesh
Mogę mieć bałagan w szafie, ale w uczuciach lubię mieć porządek
— Krystyna Siesicka
Reposted fromswojszlak swojszlak viapiepszoty piepszoty
skittlesh
Na czym ta intymność polega? Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś “nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapiepszoty piepszoty
skittlesh
0403 3ebd 500
Wiadomości Literackie.
11.06.1939, nr 25
skittlesh
8235 00c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagicautumn magicautumn
skittlesh

Staję tak czasem
w środku dnia
na białej ulicy
i zakrywam ręką usta

Nie mogę przecież

krzyczeć

— Małgorzata Hillar
Reposted fromIriss Iriss viamagicautumn magicautumn
skittlesh
3797 1a24
skittlesh
8211 455e
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viamagicautumn magicautumn
1128 9345

Kiko Mizuhara for Marc By Marc Jacobs

skittlesh
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
skittlesh
2344 2cd5
Reposted fromanananana anananana viamagicautumn magicautumn
Houses
Reposted fromweheartit weheartit viamagicautumn magicautumn
skittlesh
skittlesh
skittlesh
skittlesh
4523 ca44
skittlesh
1648 16de 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamagicautumn magicautumn
2420 fd1f
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaredheadlady redheadlady
skittlesh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl