Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2014

skittlesh
9087 81c4
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaredheadlady redheadlady
skittlesh
8694 b1de 500
Casting do roli czarnego kota, Hollywood, 1961 rok
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaredheadlady redheadlady
skittlesh
6698 5171 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaredheadlady redheadlady
skittlesh
Reposted fromweightless weightless viapumpkinsoup pumpkinsoup
skittlesh
2565 f923
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagicautumn magicautumn
2139 1de7 500

sousaphoner:

eternalwinternight:

hunhanny:

I feel educated

Where was this when I was in calculus

why am i only seeing this now like

Reposted fromlychnis lychnis viazoozia zoozia
skittlesh
6251 1895
Reposted fromscorpix scorpix viaredheadlady redheadlady
skittlesh
6452 7ca3
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viaredheadlady redheadlady
skittlesh
0344 5513
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viamagicautumn magicautumn
skittlesh
9289 db22
Reposted frompannakojot pannakojot viapumpkinsoup pumpkinsoup
skittlesh
0856 2c32
hater tears
Reposted frompankamien pankamien viaredheadlady redheadlady
skittlesh
0718 15dc
Reposted fromremeeember remeeember viaredheadlady redheadlady

September 14 2014

skittlesh
0579 1d48
Reposted fromkarora karora viametafizycznie metafizycznie
skittlesh
Jestem z tych, którzy siedzą w swoim pokoju - Tęskniące serce i oczy wypełnione przygnębieniem.
— Jece Everett
Reposted fromnivea nivea viametafizycznie metafizycznie
skittlesh
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy sie bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— Żulczyk
skittlesh

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viametafizycznie metafizycznie
skittlesh
-Biegasz z rana? -Tak, głównie po mieszkaniu, krzycząc: "Kurwa, zaspałem!"
Reposted frompsychoo psychoo viametafizycznie metafizycznie
skittlesh
I can ask for cigarettes in every language.
— David Bowie
Reposted fromvesania vesania viacigarettes cigarettes
skittlesh
3559 34ef
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialanadelrey lanadelrey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl